Preventivní hodnocení krajinného rázu na území NP Šumava

29.10.2010

Cílem studie je vytvořit podklad pro stanovení odstupňované ochrany krajinného rázu a stanovení hodnot krajinného rázu v NP Šumava, využitelný pro činnost Správy NP a jiných orgánů státní správy zejména při vydávání souhlasů a stanovisek podle § 12 a § 44 zákona č. 114/1992 Sb., vydávání stanovisek z titulu dotčeného orgánu (spolupráce s orgány územního plánování v procesu tvorby územně plánovací dokumentace), tvorbě plánů péče, stanovení rámcových podmínek pro zamýšlené zásahy do krajinného rázu ještě před zpracováním projektové či jiné dokumentace záměru. Území NP Šumava, narozdíl od CHKO Šumava, nebylo dosud z hlediska krajinného rázu zhodnoceno.

území NP Šumava/

 

Dokumenty ke staženíPoslat na email

* povinné položky

Naši partneři