O projektu

Nápad najít co nejobjektivnější pravidla pro tvorbu kulturní krajiny na Šumavě vznikl na workshopu k ochraně bezlesí Šumavy v Hartmanicích v roce 2007. S nápadem přišli starostové šumavských obcí a Správa NP a CHKO Šumava si jej vzala za své a začala realizovat za spolupráce a finanční pomoci Státního fondu životního prostředí České republiky.

Po obsáhlé diskuzi o obsahu takového projektu nakonec vykrystalizoval do zjednodušené a nejvíce praktické podoby:

  1. nejdříve bylo zmapováno celé území z hlediska typů krajiny a dochovanosti historické krajiny a zástavby

  2. proběhlo mapování hodnot krajinného rázu podle metodiky MŽP

  3. území bylo rozděleno do polygonů – konvizuálních, nebo chcete-li krajinných celků, každý z nich byl vyhodnocen, dále byla sídla nebo části sídel rozděleny do kategorií podle krajinářské hodnoty

  4. na základě mapování byly vytvořeny rukověti urbanistické ( týkající se prostorového rozmístění zástavby) a architektonické ( o vzhledu staveb). Tyto rukověti navázaly a rozpracovaly podobné obsažené v Územní studii Šumavy vytvořené Jihočeským krajem

  5. pro potřeby obcí a státní správy bylo provedeno ještě velmi podrobné mapování sídel v národním parku, s tím je možné se seznámit na Správě NP a CHKO Šumava

  6. výsledky mapování a rukověti jsou vydány v knižní publikaci Krajinný ráz Šumavy a stručně v letáku Krajina Šumavy

  7. byly zřízeny webové stránky o  krajinném rázu Šumavy a pro roku 2011 sestaven soubor externích konzultantů.

 

Managerem projektu je Mgr. Pavel Hubený, kontaktními osobami za Správu NP a CHKO Šumavy ing.arch. Eliška Priharová a ing. Miroslav Hejlek ( pavel.hubeny@npsumava.cz, eliska.priharova@npsumava.cz, miroslav.hejlek@npsumava.cz)

Naši partneři