KvC I (Bělá)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

základní forma: návesní (obdélný tvar návesního prostoru)

druhotné sídelní formy:

severozápadní část sídla: zástavba s hromadnou strukturou

severovýchodní část sídla: rozptýlená zástavba

Stávající urbanistická struktura:

- fragment původního návesního celku

- rozvolněná zástavba s lokálními shluky –v rozsahu historického sídla

Dochovanost půdorysného typu:

návesní forma: 4 částečná

hromadná forma (severozápadně od návesního celku): 0 nečitelná, převážně zaniklá

rozptýlená zástavba: 0 kromě jediného objektu zanikla

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

návesní prostor sídla: dům Českokrumlovska a Horního Povltaví. Nejčastěji čtyřstranný (případně trojstranný) dvorec, opatřený jednotnou valbovou střechou podélně orientovanou do návesního prostoru. V případě kolmého ukončení ramene v prostoru návsi byla střecha valbová

okrajové části sídla:

stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: .

dům Českokrumlovska a Horního Povltaví: 3 dobrá

stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu: 3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 průměrná

Plužina

Typ plužiny: traťová / dělená úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

Obecné zásady

Urbanistické:

oblast bývalého jádra: obnova struktury na původních půdorysech staveb, případně s drobnými odchylkami oproti historickému stavu – vždy však tak, aby byla opět čitelná charakteristická urbanistická forma;

dále viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla návesní

severozápadně příp. i severovýchodně od návesního celku: možno citlivě obnovit zaniklý shluk staveb – viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná

Architektonické:

oblast bývalého jádra:

viz Architektonický manuál - stavby oblasti domu Českokrumlovska a Horního Povltaví - základní objemové řešení staveb by mělo vycházet z podoby zaniklých objektů

- výšková hladina – 2 np

okrajové části sídla: v lokalitách mimo jejich historický půdorys zásadně nenavrhovat charakteristické mohutné stavby dvorcového typu; dále viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, stupeň přísnosti 2zásadně nenavrhovat štítovou pavlač ani balkony.

- výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři