KvC I (Borová Lada)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: hromadná silniční rozvolněná s lokálními hromadnými celky

Stávající urbanistická struktura:

centrální (pravobřežní) část sídla:
partie podél komunikace v blízkosti Vltavy si zachovává hromadný silniční charakter, struktura jádrové části je zcela proměněna novodobou výstavbou a vytváří kobercovou strukturu.

jihovýchodní partie při komunikaci na Novou Boubskou:
samostatné objekty volně uspořádané podél komunikace

partie při křižovatce komunikací na Nový Svět a Horní Vltavici:
hromadná silniční struktura

levobřežní část mezi řekou a komunikací na Horní Vltavici: 
plošně rozsáhlá výstavba soustředěná podél obslužné komunikace

Dochovanost půdorysného typu:

historické jádro sídla: 2 velmi dobrá
JV partie při komunikaci na Novou Boubskou: 4 částečná

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

převažující část sídla: šumavský roubený dům
centrální část sídla: zástavba první třetiny 20. stol s městskými prvky

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

centrální (pravobřežní) část sídla: 4 částečná
původní stavební fond z velké části zaniklý či velmi silně narušený nevhodnými rekonstrukčními zásahy.

jihovýchodní partie při komunikaci na Novou Boubskou: 2-3 velmi dobrá – dobrá
původní stavební fond výrazné architektonické hodnoty mírně až středně narušený nevhodnými rekonstrukčními zásahy

partie při křižovatce komunikací na Nový Svět a H. Vltavici: 2-3 velmi dobrá – dobrá
dochovaný fond vysoké architektonické hodnoty lokálně mírně narušený rekonstrukčními zásahy.

Celková architektonická hodnota zástavby:

centrální část sídla: 4 velmi nízká
nový urbanistický soubor(jihovýchodně od sídelního jádra): 2 vysoká

Plužina

Typ plužiny: úseková a dělená úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

Obecné zásady

Urbanistické:

části s dochovanou hromadnou silniční strukturou (severovýchodní část sídla):
viz Urbanistický manuál - zásady týkající se hromadných silničních vsí.

části sídla se stavbami volně řazenými podél komunikací – (při cestě na Nový svět): nestavět žádné objekty, případně viz Urbanistický manuál - zásady týkající se komunikačních sídel, nezahušťovat formu, zachovat rozvolněnou strukturu

části se zástavbou prostorově neuspořádanou (kobercovou), či řazenou podél komunikací – zahušťovat formu, kultivovat parter, vytvářet identifikovatelné veřejné prostory

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, nejnižší stupeň přísnosti
výšková hladina – 1 np (v sídelním jádru případně i 2 np)


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři