KvC II (Borová Lada)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná silniční rozvolněná

Stávající urbanistická struktura: novodobý areál - stavby volně řazeny podél

komunikace

Dochovanost urbanistického typu: 0 nedochoval se - struktura zcela zanikla

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 5 nedochoval se

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 4 nízká

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

Obecné zásady

Urbanistické:

nejlépe zde žádné objekty již nestavět, pro případnou ojedinělou výstavbu platí zásady viz Urbanistický manuál pro silniční hromadnou rozvolněnou. Zachovat rozvolněnost zástavby (nezahušťovat formu)

Architektonické:

viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu a nejnižší stupeň přísnosti

výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři