KvC III (Borová Lada)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

severní část enklávy: silniční

jižní část enklávy: silniční jednořadá

při komunikaci Borová Lada – Nový Svět: hromadná silniční rozvolněná

Stávající urbanistická struktura:

severní část enklávy: zcela zaniklá

jižní část enklávy: zcela čitelně dochovaná původní struktura - silniční jednořadá

při komunikaci Borová Lada – Nový Svět: fragment hromadné silniční rozvolněné

struktury – jednotlivé objekty

Dochovanost půdorysného typu:

severní část enklávy: 5 nedochovala se - sídlo zcela zaniklo

jižní část enklávy: 1 výjimečná

při komunikaci Borová Lada – Nový Svět: 2 velmi dobrá

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 1 - 2 výjimečná – velmi dobrá

dochovaný fond vysoké architektonické hodnoty, rekonstrukční zásahy zcela respektující původní charakter zástavby.

Celková architektonická hodnota zástavby: 1 výjimečná

Plužina

Typ plužiny: úseková, dělená úseková a lánová

Dochovanost plužiny: 4 částečná a 5 nedochovaná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se hromadných rozvolněných silniční vsí – zachovat rozvolněnou strukturu

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro stavby oblasti šumavského roubeného domu a nejvyšší stupeň přísnosti. Výšková hladina - 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři