KvC V (Borová Lada)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

centrální část sídla: lánová soustředěná

severní enkláva: hromadná silniční rozvolněná

východní enkláva: rozptýlená zástavba

Stávající urbanistická struktura:

centrální část sídla:původní struktura až na ojedinělé objekty prakticky zanikla, nová drobná enkláva jednostranného uličního typu vznikla mimo historický půdorys

severní enkláva: fragmenty původní struktury na úrovni jednotlivých objektů situovaných podél komunikace, avšak bez vzájemné optické vazby

východní enkláva: struktura zcela zaniklá bez následné obnovy

Dochovanost půdorysného typu:

centrální část sídla: 4 částečná

historická struktura není dochovaná, novodobá zástavba vytváří soubor podobného typu, avšak mimo logiku původní půdorysné stopy

severní enkláva: 4 částečná

dochované fragmenty bez výpovědi o původní půdorysné struktuře

východní enkláva: 5 nedochovala se

struktura zcela zanikla bez následné obnovy

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

centrální část sídla: 2 velmi dobrá

původní stavební fond z podstatné části zaniklý, dochované stavby však disponují vysokou architektonickou hodnotou; rekonstrukční zásahy původní charakter zástavby lokálně mírně narušují

severní enkláva: 1 – 2 výjimečná – velmi dobrá

dochovaný historický stavební fond vysoké architektonické hodnoty, rekonstrukční zásahy zcela respektují či lokálně mírně narušují původní charakter zástavby

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

zástavba vysoké architektonické hodnoty

Plužina

Typ plužiny: lánová

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se silničních vsí

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro stavby oblasti šumavského roubeného domu a nejvyšší stupeň přísnosti pro severní část enklávy a střední stupeň přísnosti pro centrální část.

Výšková hladina - 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři