KvC I (České Žleby)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

jižní část sídla: silniční ves (štítová orientace staveb)

severní část sídla: hromadná silniční ves

východní část sídla: hromadná silniční ves jednořadá

Stávající urbanistická struktura: rozvolněná hromadná silniční

Dochovanost půdorysného typu: 3 dobrá

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

šumavský roubený dům a zástavba městského charakteru

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

nejstarší zástavba (jižní část sídla) – lokální nuance šumavského roubeného domu:

4 částečná

zástavba městského typu 19. a 20. století: 3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 - 4 průměrná - nízká

Plužina

Typ plužiny: úseková a dělená úseková

Dochovanost plužiny: 1 - 2 výjimečná – velmi dobrá

 

obecné zásady

Urbanistické:

severovýchodní část:

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla silniční s dochovaným

prostorovým dělením plužiny

jižní část: obnova souboru na původní půdorysné stopě – štítová orientace staveb, jinak viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla silniční s dochovaným prostorovým dělením plužiny

východní část sídla (podél komunikace do Stožce):

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla silniční hromadná (nutno

zachovat rozvolněnou strukturu a jednostranné zastavění)

Architektonické:

severovýchodní část:

viz Architektonický manuál - stavby oblasti šumavského roubeného domustřední stupeň přísnosti – výšková hladina 1 – 2 np (těžiště sídla – 2 np, směrem k okrajům enklávy snižování váškové hladiny – 1 np)

vzhledem k  malému zastoupení staveb klasické formy před II. sv. válkou

(v centrální části byla převaha staveb městského typu) je vhodnější volit zjednodušené objemové tvarování bez důsledné citace historických tvaroslovných prvků (jako jsou zejména polovalba a štítová pavlač, která se na původních stavbách v sídle prakticky nevyskytovala)

jižní část: viz Architektonický manuál - stavby oblasti šumavského roubeného domustřední stupeň přísnosti – výšková hladina 1 np (západní strana komunikace výjimečně i 2 np), obnova výhradně na základě původní půdorysné struktury celku (ideálně na původních půdorysných stopách staveb), štítová orientace

východní část sídla (podél komunikace do Stožce):

viz Architektonický manuál - stavby oblasti šumavského roubeného domu – střední stupeň přísnosti, výšková hladina 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři