KvC II (České Žleby)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: samostatně stojící objekt

Stávající urbanistická struktura: býv. vojenský areál

Dochovanost půdorysného typu: ---------------------

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: trojboká usedlost náležející k typu šumavského roubeného domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 0 nezachoval se

Celková architektonická hodnota zástavby: 4 nízká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 1 - 2 výjimečná - velmi dobrá

obecné zásady

Urbanistické: nestavět žádné další objekty

Architektonické: případná konverze existujícího areálu se snahou minimalizovat pohledovou dominanci staveb.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři