KvC III (České Žleby)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: bez zástavby

Stávající urbanistická struktura: samostatně stojící objekt

Dochovanost urbanistického typu: -----------

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: -------------

Míra zachovalosti historického architektonického typu: -----------

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: úseková a dělená úseková

Dochovanost plužiny: 1 - 2 výjimečná - velmi dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

Nestavět žádné objekty

Architektonické:

Pro rekonstrukce lze využít zásad viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři