KvC II (Chlum)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: rozptýlená zástavba

Stávající urbanistická struktura: rozptýlená zástavba

Dochovanost půdorysného typu: 1 výjimečná

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla s rozptýlenou formou zástavby

Architektonické:

pro novostavby i rekonstrukce - viz Architektonický manuál - zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, střední stupeň přísnosti

výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři