KvC III (Chlum)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

západně od silnice I/39: drobný soubor rozvolněné silniční formy

Stávající urbanistická struktura: individuální objekt

Dochovanost půdorysného typu: 0 zástavba zanikla

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

 

Plužina

Typ plužiny: lánová a úseková

Dochovanost plužiny: 2 a 4 velmi dobrá a částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické: nestavět žádné objekty

Architektonické: ---


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři