KvC IV (Chlum)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: bez zástavby

Stávající urbanistická struktura: samostatně stojící objekt

Dochovanost půdorysného typu: ---

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: ---

Míra zachovalosti historického architektonického typu: ---

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: lánová

Dochovanost plužiny: 4 – 5 částečná až nedochovaná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

nestavět žádné další objekty, stávající budovu pohledově odclonit výsadbou malých skupin stromové zeleně

Architektonické: ---


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři