KvC VI (Chlum)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: úsek silniční rozvolněné zástavby

Stávající urbanistická struktura: původní zástavba silniční rozvolněné formy

Dochovanost půdorysného typu: 1 výjimečná

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková a lánová

Dochovanost plužiny: 2 -3 velmi dobrá a dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

nestavět žádné objekty

Architektonické:

pro rekonstrukce - viz Architektonický manuál - zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři