KvC I (Dobrá)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: silniční jednořadá ves

Stávající urbanistická struktura: silniční jednořadá

Dochovanost půdorysného typu: 1 výjimečně dochovaný

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

smíšená forma alpského a šumavského roubeného typu domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 1 výjimečná

dochován kompaktní soubor historické zástavby s výjimečně čitelnými typologickými znaky

Celková architektonická hodnota celku: 1 výjimečná

dochovaná zástavba disponuje výjimečnou architektonickou hodnotou v souboru se však rušivě uplatňují dvě nově realizované stavby, které porušují stavební čáru a obvyklé objemové proporce.

Plužina

Typ plužiny: lánová

Dochovanost plužiny: 3 – 4 dobrá až částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické: viz Urbanistický manuál - zásady týkající se silničních jednořadých sídel

Architektonické: viz Architektonický manuál pro stavby enklávy smíšené formy alpského a šumavského roubeného typu domu – „Dobrá“


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři