KvC II (Dobrá)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: silniční jednořadá ves

Stávající urbanistická struktura: silniční jednořadá rozvolněná

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobře dochovaný

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

smíšená forma alpského a šumavského roubeného typu domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 1 výjimečná

podstatná část původní zástavby zanikla, existující objekty se dochovaly v autentické či stavebními úpravami poměrně málo proměněné podobě

Celková architektonická hodnota celku: 1 výjimečná

dochovaná zástavba disponuje vysokou architektonickou hodnotou, novostavba situovaná na jihovýchodním okraji enklávy svou pozicí vůči komunikaci a objemovým řešením respektuje charakter celku

Plužina

Typ plužiny: lánová

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla silniční jednořadá

Architektonické:

viz Architektonický manuál - stavby enklávy smíšené formy alpského a šumavského roubeného typu domu – „Dobrá“


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři