KvC III (Dobrá)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: silniční rozvolněná forma, izolovaně stojící stavba

kromě jediného objektu území zastavované až na přelomu, či již počátkem 20. století.

Stávající urbanistická struktura: samostatně stojící stavby

Dochovanost urbanistického typu: 0 nedochovaný, struktura zanikla

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

  • jediný objekt 1. poloviny 18. stol. zanikl - obrazová dokumentace se nedochovala, dle mapy stabilního katastru lze odhadovat, že se jednalo o objekt členitého půdorysu, typologicky se řadící s největší pravděpodobností k šumavskému roubenému domu

  • ostatní stavby pocházejí z  konce 19. a počátku 20. století. Obrazová dokumentace zaniklých objektů neexistuje či není dostupná, dochovaný objekt přejímá vzory nejstarší zástavby – smíšené formy alpského a šumavského roubeného typu domu.

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 4 částečná

z původní zástavby se dochoval jediný objekt, jehož podoba byla stavebními úpravami proměněna, základní formální řešení však zůstává zachováno.

Celková architektonická hodnota celku: 2 vysoká

Plužina

Typ plužiny: lánová a úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické: nezastavovat

Architektonické: pouze pro rekonstrukce obytných staveb:

viz Architektonický manuál - stavby enklávy smíšené formy alpského a šumavského roubeného typu domu – „Dobrá“


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři