KvC IV (Dobrá)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: silniční rozvolněná forma

Stávající urbanistický typ: samostatně stojící stavby

Dochovanost urbanistického typu: 0 nedochovaný, struktura zanikla

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

– objekty byly realizovány až v poslední čtvrtině 19. stol. – volně přejímají tvaroslovné prvky šumavského roubeného domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

- bez ohledu na některé méně vhodné stavební úpravy si objekty zachovaly velmi dobrou vypovídací schopnost.

 

Celková architektonická hodnota sídla: 2 vysoká

Plužina

Typ plužiny: lánová a úseková

Dochovanost plužiny: 2 - 3 velmi dobrá až dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické: nezastavovat

Architektonické: pouze pro rekonstrukce obytných staveb:

viz Architektonický manuál - stavby enklávy smíšené formy alpského a šumavského roubeného typu domu – „Dobrá“


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři