KvC I (Filipova Huť)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

východní a jižní část KvC: sídlo s rozptýlenou zástavbou

západní část KvC: silniční víska

Stávající urbanistická struktura: rozptýlená zástavba

Dochovanost půdorysného typu:

východní a jižní část KvC: 1 výjimečná

západní část KvC: 0 nedochován – z původní zástavby se dochovaly dva objekty, které nevytvářejí formovanou strukturu

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

šumavský roubený dům

zástavba počátku 20. století inspriovaná prvky tradičního stavitelství

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

šumavský roubený dům: 3 dobrá

podstatná část nejstarší zástavby zanikla či byla proměněna novodobými stavebními úpravami

zástavba počátku 20. století inspirovaná prvky tradičního stavitelství: 1 výjimečná

dochovala se podstatná část původní, architektonicky velmi hodnotné zástavby, ve většině případů je citlivě renovována

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

dochovaná historická zástavba je ve většině případů citlivě renovována, lokálně se vyskytují objekty narušené nevhodnými stavebními úpravami, novodobá zástavba poměrně vhodně reaguje na přítomné hodnoty

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla s rozptýlenou zástavbou

Architektonické:

viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu – nejvyšší stupeň přísnosti vzhledem k poměrně malému zastoupení nejstarších staveb klasické formy (stav před II. sv. válkou) je vhodnější volit zjednodušené objemové tvarování bez důsledné citace historických tvaroslovných prvků (např. polovalba, štítová pavlač, apod.)

Poznámka: enkláva si výjimečně uchovala rozptýlenou strukturu zástavby, formovaný drobný uliční soubor, který byl situován v těžišti sídla při křížení cest však kromě dvou staveb zanikl a není čitelný. Původní zástavba zastoupená z větší části objekty realizovanými či stavebně upravovanými počátkem 20. století je až na výjimky velmi dobře dochována a architektonicky cenná. Novodobá zástavba v zásadě rozvolněnou půdorysnou formu neruší, pouze na východním okraji sídla již struktura dosahuje vyšší koncentrace; architektonickým pojetím poměrně citlivě reaguje na charakter enklávy


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři