KvC II (Filipova Huť)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: sídlo s rozptýlenou zástavbou

Stávající urbanistická struktura: podstatná část původní zástavby zanikla, novodobá zástavba dodržuje rozptýlenou formu

Dochovanost půdorysného typu: 2 velmi dobrá

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

šumavský roubený dům

zástavba počátku 20. století inspriovaná prvky tradičního stavitelství

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

šumavský roubený dům: 5 nedochoval se

zástavba počátku 20. století inspirovaná prvky tradičního stavitelství: 2 velmi dobrá

podstatná část původní zástavby zanikla, dochované stavby jsou však většinou velmi dobře dochovány a citlivě renovovány

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 průměrná

dochovaná historická zástavba je ve většině případů citlivě renovována, celkovou hodnotu celku však významně narušují novostavby, situované při komunikaci na Březník, zejména objekt umístěný jižněji

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla s rozptýlenou zástavbou

Architektonické:

viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domunejvyšší stupeň přísnosti vzhledem k poměrně malému zastoupení nejstarších staveb klasické formy (stav před II. sv. válkou) je vhodnější volit zjednodušené objemové tvarování bez důsledné citace historických tvaroslovných prvků (např. polovalba, štítová pavlač, apod.)

Poznámka: dochovaná historická zástavba je ve většině případů citlivě renovována, celkovou hodnotu celku však významně narušují novostavby, situované při komunikaci na Březník, zejména objekt umístěný jižněji


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři