KvC III (Filipova Huť)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: sídlo s rozptýlenou zástavbou

Stávající urbanistická struktura: drobný soubor při komunikaci má soustředěnou hromadnou silniční formu

Dochovanost půdorysného typu: 0 nedochován

podstatná část původní zástavby zanikla, dochovaly se dva objekty, kolem nichž se vytvořila drobná soustředěná uliční enkláva

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

šumavský roubený dům

zástavba počátku 20. století inspriovaná prvky tradičního stavitelství

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

šumavský roubený dům: 3 dobrá

z nejstarší historické zástavby se dochoval pouze jeden objekt, který je novodobými přestavbami poměrně výrazně proměněn

zástavba počátku 20. století inspirovaná prvky tradičního stavitelství: 3 dobrá

podstatná část původní zástavby zanikla, dochované stavby jsou však většinou velmi dobře dochovány a citlivě renovovány

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 průměrná

původní stavební fond je proměněn nepříliš vhodnými stavebními zásahy, novostavby reprezentují soudobé konvenční stavitelství postrádající výraznou architektonickou hodnotu

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla s rozptýlenou zástavbou

Architektonické:

viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu nejvyšší stupeň přísnosti

Poznámka: podstatná část původní zástavby zanikla, kolem dvou dochovaných objektů situovaných v západní části enklávy při hlavní komunikaci se v posledních letech vytvořil drobný soubor hromadné silniční formy


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři