KvC I (Hartmanice)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná silniční víska

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční víska

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá


Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

původní stavební fond z velké části zlikvidován, dochovaná historická zástavba stále nese velmi čitelné typologické znaky

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 2 - 3 vysoká - průměrná

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se silničních vsí

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři