KvC I (Horská Kvilda)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: rozptýlená zástavba

Stávající urbanistická struktura: rozptýlená s lokální soustředěnou (uliční) formou (při soutoku Hamerského a Ranklovského potoka)

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům zástavba počátku 20. stol

inspirovaná prvky tradičního regionálního stavitelství

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 – 4 dobrá – částečná

jihovýchodní část KvC - charakteristická zástavba z velké části zanikla, dochované objekty v řadě případů narušeny nevhodnými stavebními úpravami.

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

Naprostá většina staveb je realizovaná v posledním desetiletí. Celkovou architektonickou hodnotu celku snižuje zejména dvoupodlažní novostavba při komunikaci podél Roklanského potoka a penzion „lovecká chata Diana“ v místě zaniklého statku U Daniela.

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

obecné zásady

Urbanistické:

Ideálně nestavět žádné nové objekty, ve výjimečných případech pak viz Urbanistický manuál zásady pro sídla s rozptýlenou zástavbou

Architektonické:

viz Architektonický manuál:zásady pro stavby ležící v oblasti šumavského roubeného domu - střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři