KvC II (Horská Kvilda)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Stávající urbanistická struktura: rozptýlená – fragment původní formy

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 - 3 velmi dobrá - dobrá

podstatná část původní zástavby zanikla, dochované stavby jsou poměrně citlivě rekonstruovány.

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 2 vysoká

zástavba si udržuje poměrně jednotný charakter, vzhledem k absenci výrazných novodobých forem se jedná o nejmalebnější část sídla.

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

obecné zásady

Urbanistické:

Ideálně nestavět žádné nové objekty, ve výjimečných případech pak viz Urbanistický manuál zásady pro sídla s rozptýlenou zástavbou

Architektonické:

viz Architektonický manuál zásady pro stavby ležící v oblasti šumavského roubeného domu - nejvyšší stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři