KvC III (Horská Kvilda)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Stávající urbanistická struktura: rozptýlené osídlení

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná a na severním okraji 2 velmi dobrá

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

V naprosté většině určuje celkovou architektonickou hodnotu enklávy soudobá zástavba průměrné hodnoty.

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

obecné zásady

Urbanistické:

ideálně nestavět žádné nové objekty, ve výjimečných případech pak viz Urbanistický manuál zásady pro sídla s rozptýlenou strukturou

Architektonické:

viz Architektonický manuál zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu

v severní části podél komunikace – střední stupeň přísnosti

v ostatních částech KvC - nejvyšší stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři