KvC IV (Horská Kvilda)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Stávající urbanistická struktura: rozptýlené osídlení

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: dva objekty – objekt oblasti šumavské roubeného domu po stavebních úpravách z poč. 20. stol., budova školy – dvoupodlažní stavba městského typu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

Obě stavby si udržely původní objemové proporce, novodobé stavební úpravy však řadu charakteristických architektonických detailů setřely.

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

obecné zásady

Urbanistické:

ideálně nestavět žádné nové objekty, ve výjimečných případech pak viz Urbanistický manuál zásady pro sídla s rozptýlenou zástavbou

Architektonické:

viz Architektonický manuál zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu - střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři