KvC V (Horská Kvilda)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: samoty

Stávající urbanistická struktura: samoty

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 1 výjimečná

drobnou enklávu tvoří výhradně historická zástavba autentické formy, poměrně velmi citlivě renovovaná.

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 1 výjimečná

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

obecné zásady

Urbanistické:

Ideálně nestavět žádné nové objekty, ve výjimečných případech pak viz Urbanistický manuál zásady pro sídla s rozptýlenou zástavbou

Architektonické:

viz Architektonický manuál:zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu - nejvyšší stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři