Notice: session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/www/npsumavacz/session) failed: Permission denied (13) in /var/www/npsumavacz/web/npsumava.cz/zkr/public/admin/cfg/libs/session.inc.php on line 12
Oblast KR | Zachování krajiného rázu - zachováví krajiného rázu NP Šumava

KvC VI (Horská Kvilda)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: samota

Stávající urbanistická struktura: samota

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 5 nedochoval se

původní objekt zanikl, později realizována nová stavba.

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 2 vysoká

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

obecné zásady

Urbanistické:

Ideálně nestavět žádné nové objekty, ve výjimečných případech pak viz Urbanistický manuál zásady pro sídla s rozptýlenou zástavbou

Architektonické:

viz Architektonický manuál:zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu - nejvyšší stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři