KvC I (Jelení)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: rozptýlená zástavba

Stávající urbanistická struktura: severní část celku: silniční jednořadá rozvolněná

centrální část celku: rozptýlená zástavba

Dochovanost půdorysného typu: 3 dobrá

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

obytná a hospodářská zástavba se typologickými znaky tradičního stavitelství – oblast šumavského roubeného domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 2 velmi dobrá

Obecné zásady

Urbanistické: nestavět žádné další objekty. Ve výjimečném případě (viz „Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu“) viz Urbanistický manuál - zásady týkající se sídel s rozptýlenou zástavbystavbu realizovat bezprostředně při komunikaci

Architektonické: pro případné rekonstrukce i eventuelní novostavbu viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu – stupeň přísnosti 1


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři