KvC III (Kašperské Hory)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: samostatně stojící dvůr

Stávající urbanistická struktura: samostatně stojící dvůr

Dochovanost půdorysného typu: 1 výjimečná

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: uzavřený zemědělský dvůr

s typologickými znaky šumavského roubeného domu – základní podoba z přelomu 19. a 20. století (sedlová střecha s polovalbou, výdřeva štítů, omítané přízemí)

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

Řada původních architektonických znaků byla setřena nevhodnými stavebními úpravami.

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 průměrná

Plužina

Typ plužiny: úseková a dělená úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

obecné zásady

Urbanistické: nestavět žádné další objekty mimo historický půdorys stavby

Architektonické: pro případné rekonstrukce viz Architektonický manuál - zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu – stupeň přísnosti 2


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři