KvC II (Kozí Hřbety)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: návesní a rozvolněná silniční víska

Stávající urbanistická struktura: drobný rozvolněný silniční soubor

Dochovanost půdorysného typu: návesní struktura: 4 částečná

rozvolněná silniční struktura: 1 výjimečná

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: objekty s typologickými znaky staveb oblasti šumavského roubeného domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 1 výjimečná


Plužina

Typ plužiny: úseková a dělená úseková

Dochovanost plužiny: 2 velmi dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady pro sídla silniční rozvolněná

Architektonické:

viz Architektonický manuálzásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu a nejvyšší stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři