ostatni KvC (Kozí Hřbety)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: rozptýlená zástavba, samostatně stojící objekty

Stávající urbanistická struktura: bez zástavby

Dochovanost půdorysného typu: 0 nedochován, zástavba zanikla

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: stavby šumavského roubeného domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 0 nedochován, zástavba zanikla

Celková architektonická hodnota zástavby: ---

 

Plužina

Typ plužiny: úseková a dělená úseková

Dochovanost plužiny: 1 - 2 výjimečná až velmi dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

nestavět žádné další objekty

Architektonické: ---


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři