KvC I (Kvilda)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: silniční

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční

Dochovanost urbanistického typu: 3 dobrá

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů:

centrální část sídla: zděná zástavba městského typu z první třetiny 20. stol.

okrajové části sídla: Šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 - 4 dobrá – částečná

původní stavební fond významně až zcela zásadně narušený nevhodnými rekonstrukčními zásahy

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se silničních vsí

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a nejnižší stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři