KvC II (Kvilda)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná ves

Stávající urbanistická struktura: hromadná ves

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů:

zástavba počátku 20. století inspirovaná tradičními vzory

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 1 výjimečná

původní stavební fond výrazné architektonické hodnoty dochovaný v autentické podobě

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 1 – 2 výjimečná až vysoká

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se hromadných vsí

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro zástavbu počátku 20. století inspirované tradičními vzory a nejvyšší stupeň přísnosti

 


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři