KvC III (Kvilda)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná ves

Stávající urbanistická struktura: hromadná ves

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: zástavba počátku 20. století

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

původní stavební fond narušený nevhodnými rekonstrukčními zásahy

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 2 -3 vysoká až průměrná

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se hromadných vsí

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro zástavbu počátku 20. století inspirované tradičními vzory a střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři