KvC IV (Kvilda)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná silniční rozvolněná

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční rozvolněná

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů:

zástavba počátku 20. století inspirovaná tradičními vzory

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 1 -2 výjimečná až velmi dobrá

původní stavební fond výrazné architektonické hodnoty dochovaný v autentické podobě či mírně narušený nevhodnými rekonstrukčními zásahy

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 1 -2 výjimečná až vysoká

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se rozvolněné silniční struktury

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro zástavbu počátku 20. století inspirované tradičními vzory a nejvyšší stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři