KvC VI (Kvilda)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: rozvolněná hromadná silniční

Stávající urbanistická struktura: samota

Dochovanost urbanistického typu: 0 nedochoval zanikl

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

zástavba počátku 20. století inspirovaná tradičními vzory

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

původní stavební fond z převážné části zanikl, dochovaná zástavba však disponuje vysokou architektonickou hodnotou a čitelně vypovídá o charakteristické zástavbě enklávy.

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 2 vysoká

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 2 velmi dobrá

obecné zásady

Urbanistické:

velmi citlivě a pouze ve velmi malém rozsahu (jednotlivé stavby) je možné částečně rozšířit zástavbu Sv. Jana tedy viz Urbanistický manuál - zásady týkající se hromadné vsi.

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro zástavbu počátku 20. století inspirované tradičními vzory a střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři