KvC VIII (Kvilda)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: silniční víska

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční rozvolněná víska

Dochovanost urbanistického typu: 4 částečná

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: Šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

původní stavební fond z velké části zlikvidován, dochovaná historická zástavba stále nese velmi čitelné typologické znaky

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná a okrajově 2 velmi dobrá

obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se silniční vsi.

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři