KvC I (Modrava)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná rozvolněná

Stávající urbanistická struktura: hromadná a podél silnice na Srní i ulicová

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů:

šumavský roubený dům

typologicky nejednotná zástavba z 20. – 30. let 20. stol

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 4 částečná

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se hromadné a silničních vsí

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři