KvC II (Modrava)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná

Stávající urbanistická struktura: hromadná

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů:

šumavský roubený dům

technické stavby využívajících typických tvaroslovných prvků regionálního stavitelství

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 2 vysoká

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se hromadné vsi

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a nejvyšší stupeň přísnosti

Poznámka:

Nejlépe dochovaný segment z celé enklávy


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři