KvC III (Modrava)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: samoty

Stávající urbanistická struktura: novodobá ulicová

Dochovanost urbanistického typu: 5 nedochoval se

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů:

solitérní stavba - hájovna – (2. pol. 19. stol.)

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 4 nízká

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se silniční vsi

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři