KvC IV (Modrava)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: samoty

Stávající urbanistická struktura: okraj ulicové struktury

Dochovanost urbanistického typu: 5 nedochoval se

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů:

solitérní stavba - obecná a mateřská škola (30. léta 20. stol.)

objekt městského typu – obvyklé architektonické řešení odpovídající době realizace

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 5 zcela setřená

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

Obecné zásady

Urbanistické:

nejlépe zástavbu do tohoto KvC nerozvíjet, jinak viz Urbanistický manuál pro silniční vsi

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a nejnižší stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři