KvC V (Modrava)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: bez zástavby

Stávající urbanistická struktura: samoty

Dochovanost urbanistického typu: -

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: bez zástavby

Míra zachovalosti historického architektonického typu: -

Celková architektonická hodnota zástavby:

vzhledem k specifickým souvislostem nelze hodnotit jednoznačně

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

obecné zásady

Urbanistické: nestavět zde žádné další objekty

Architektonické: -

Poznámka: Stavba rekreační vily vznikla bez jakékoli prostorové vazby na existující sídlo; architektonické řešení je nezávislé na principech původního stavitelství a představuje zcela soudobě pojatou formu, která se vymyká jednoznačnému a objektivnímu hodnocení - bezpochyby jde o objekt vysoké architektonické kultury, problémem však zůstává jeho exkluzivita a přiměřenost podobné realizace v prostoru NP. Vnímáme-li kulturně historický kontext jako podstatnou složku usměrňující další rozvoj sídel, není možné opomenout fakt, že profánní architektura v horských oblastech byla vždy velmi střízlivá a prostorově velmi nenáročná. Počin podobného rozsahu zakládá ve zvláště chráněném území výrazný precedens, který opodstatňuje individuální představy o soukromém požitku. Jakkoli je zmíněná stavba architektonicky zajímavá, její existence komplikuje argumentaci v případě posuzování podobných individuálních záměrů.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři