KvC I (Nová Hůrka)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: hromadná silniční víska, solitérní objekty

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční víska, solitérní objekty

Dochovanost půdorysného typu: 2 velmi dobrá

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

budovy sklářského provozu – výrobní a hospodářské stavby volně inspirované regionálním stavitelstvím

obytná zástavba - stavby formálně přejímající znaky šumavského roubeného domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

areál bývalé sklárny: 3 dobrá

obytná zástavba: 3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické: viz Urbanistický manuál - zásady pro sídla hromadná silniční

Architektonické: viz Architektonický manuál

jižní část: zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu stupeň přísnosti 2; výšková hladina – 1 np

severní část: (ve vazbě na bývalý areál sklárny) - základní proporce a materiálové řešení možno převzít ze zásad pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, výšková hladina – 1 np, výšku okapové roviny od terénu stejně jako celkové pojetí stavby přizpůsobit související zástavbě; vzhledem k specifickému charakteru lokality není vhodné volit historizující formu stavby odkazující k typické obytné zástavbě, která se v této části enklávy nevyskytovala. Vhodné je volit jednoduché objemové řešení bez tvaroslovných znaků jako je pavlač či polovalba. Stavba může být celoomítaná.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři