KvC II (Nová Hůrka)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: hromadná soustředěná víska

Stávající urbanistická struktura: pozůstatek býv. vojenského areálu – jeden drobný objekt, půdorysné fragmenty původních staveb

Dochovanost půdorysného typu: hromadná soustředěná víska: 0 nedochována

– soubor zanikl již na počátku 20. stol.

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 0 nedochován, zástavba zanikla

Celková architektonická hodnota existující zástavby: 5 bez hodnot, degradující celkový charakter enklávy

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

Nestavět žádné objekty. Na část plochy bývalého areálu je možné a vhodné přesunout odstavné parkoviště nacházející se při vjezdu do sídla. V tomto případě lze eventuelně při na okraji nově navrženého parkoviště vybudovat drobnou stavbu provozního zázemí.

Architektonické:

Případné provozní zázemí parkoviště (viz výše) – jednoduchá drobná dřevostavba střízlivého soudobého designu.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři