KvC I (Nová Pec)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

Nové Chalupy – rozptýlená zástavba s drobným novodobým silničním celkem a areálem pily

Stávající urbanistická struktura: rozptýlená zástavba, novodobá plošná zástavba

Dochovanost půdorysného typu: 2 velmi dobrá – východní část území

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

  • sevřené usedlosti - starší zástavba po stavebních úpravách z 2. pol. 19. stol – objekty (zde často dvojpodlažní) přejímající prvky zděných staveb oblasti jihovýchodního podhůří Šumavy (tzv. domu Českokrumlovska a Horního Povltaví)

  • novodobé výrobní objekty

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 průměrná

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

Obecné zásady

Urbanistické:

východní část celku - viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla s rozptýlenou strukturou zástavby

západní část celku - viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla silniční; lokálně zahušťovat formu, kultivovat veřejný prostor

Architektonické:

  • viz Architektonický manuál – rámcově zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, nejnižší stupeň přísnosti - při obnově fragmentů budov přejímající prvky zděných staveb oblasti jihovýchodního podhůří Šumavy (tzv. domu Českokrumlovska a Horního Povltaví by objemové řešení mělo vycházet z podoby zaniklých částí staveb.

výšková hladina – 1-2 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři