KvC III (Nová Pec)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

Pod Lesem – rozptýlená zástavba

Dlouhý Bor – budovy mysliven

Vltava – drobný soubor hromadné silniční formy

Stávající urbanistická struktura:

Pod Lesem - rozptýlená zástavba

Dlouhý Bor – půdorysně neuspořádaný novodobý celek tvořený silniční formou zástavby, areál pily

Vltava – hromadná silniční, samostatně stojící objekt

areál pily

Dochovanost půdorysného typu:

Pod Lesem – rozptýlená zástavba: 1 výjimečná

Dlouhý Bor – budova myslivny: 5 nedochovaná - zcela proměněno

plošnou výstavbou

Vltava – drobný soubor hromadné silniční formy: 3 dobrá


Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

Dlouhý Bor, Vltava

výrobní stavby (mlýny, pily), myslivny – jednopodlažní objekty nesoucí znaky zděné architektury oblasti jihovýchodního podhůří Šumavy

Pod Lesem

obytné stavby nesoucí znaky staveb horské části Šumavy (tzv. šumavského roubeného domu), nejčastější úprava zděná, případně s výdřevou štítu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: .

Dlouhý Bor – 4 částečná

Vltava – 0 zástavba zanikla

Pod Lesem – 3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby:

Dlouhý Bor – 3 průměrná

Vltava – 3 průměrná

Pod Lesem – 2 vysoká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 - 4 dobrá až částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

Dlouhý Bor – viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná silniční

zahušťovat formu, kultivovat veřejný prostor, vytvořit čitelné jádro

Vltava – viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná silniční

Pod Lesem – viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla s rozptýlenou strukturou zástavby

Architektonické: nestavět mohutné stavby dvorcového typu – pro případnou zástavbu viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, nejnižší stupeň přísnosti ; Pod Lesem střední stupeň přísnosti

výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři