KvC IV (Nová Pec)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: bez zástavby (jeden hraniční objekt)

Stávající urbanistická struktura: areál pily

Dochovanost půdorysného typu: ----

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: bez zástavby (jeden hraniční objekt)

Míra zachovalosti historického architektonického typu: . ---

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 – 4 dobrá až částečná

 

obecné zásady

Urbanistické: nestavět žádné objekty, max jeden objekt viz Urbanistický manuál

zásady pro sídla s rozptýlenou strukturou zástavby

 

Architektonické: nestavět žádné objekty, příp. viz. zásady pro sídla oblasti

šumavského roubeného domu, nejvyšší stupeň přísnosti

výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři