KvC V (Nová Pec)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: Láz - rozptýlená zástavba

Stávající urbanistická struktura: rozptýlená zástavba

Dochovanost půdorysného typu: 1 výjimečná

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

obytné stavby nesoucí znaky staveb horské části Šumavy (tzv. šumavského roubeného domu), nejčastější úprava zděná, případně s výdřevou štítu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické: nestavět žádné objekty, v případě nerespektování - viz Urbanistický manuál

zásady pro sídla s rozptýlenou strukturou zástavby

Architektonické: nestavět žádné objekty, v případě nerespektování a pro rekonstrukce viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, nejvyšší stupeň přísnosti

výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři