KvC VI,VII (Nová Pec)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

přechodová forma – rozvolněná hromadná silniční / rozptýlená zástavba

Stávající urbanistická struktura:

půdorysně neuspořádaný celek převážně novodobé zástavby z části vytvářející silniční strukturu

Dochovanost půdorysného typu: 0 zástavba zanikla

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

  • starší zástavba po stavebních úpravách z 2. pol. 19. stol – objekty přejímající prvky zděných staveb oblasti jihovýchodního podhůří Šumavy (tzv. domu Českokrumlovska a Horního Povltaví

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 0 nedochován, zástavba zanikla

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 – 4 půměrná - nízká

 

Plužina

Typ plužiny: traťová

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadné silniční; zahušťovat formu, kultivovat veřejný prostor, areál pohledově odclonit výsadbou stromové zeleně

Architektonické:

viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, nejnižší stupeň přísnosti; v půdorysné formě případně i zásady pro stavby oblasti Českokrumlovska a Horního Povltaví;

výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři